×
Bu kitapçık, Tam Sonuç ekibi olarak, sınav değerlendirmede kullandığımız sistemin tanıtımını yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
Sayfaları üst veya alt köşelerden farenin sol tuşu ile tutup çekerek veya, klavyedeki sağ-sol yön tuşları ile, veya sayfanın sağ ve sol ortasındaki ok işaretlerine tıklayarak çevirebilirsiniz.
Konu Listesi
Konu Listesi
Sistemimize yukarıdaki giriş ekranı ile giriş yapılmaktadır. Bu ekranda başlığın hemen altındaki resimli kodu (büyük-küçük harflere dikkat ederek) Güvenlik Kodu alanına yazdıktan sonra kullanıcı adı ve şifresini ilgili yerlere doldurunuz. Eğer kişisel bir bilgisayar kullanıyorsanız ve kullanıcı adı ve şifrenizi her defasında tekrar yazmak istemiyorsanız Beni Hatırla alanını tıklayınız. Daha sonra Sisteme Gir adlı butona tıklayıp sisteme giriş işlemini gerçekleştiriniz.
Bu sayfa erişim yetkiniz bulunan modüllere giriş linklerini barındırır. Buradaki linklerin aynısını her sayfanın üstünde bulunan Modüller adlı alana tıklayarak da ulaşabilirsiniz. (Resmi büyütmek için sol üst köşedeki (+) simgesine tıklayınız.)
Sınav formlarının doğru okunabilmesi için her sınava bir adet form tanımlaması yapılmalıdır. Bu sayfada Sınav türü seçildikten sonra, form adı, sınavdaki en yüksek puan (birden fazla puan türü varsa en yüksek olanı) girilir. Formdan okunan verilerin kaçıncı karakterler arasında olacağı Kişisel Bilgiler, Ek Bilgiler ve Dersler alanlarında belirtilir. Bunu daha kolay ve doğru yapabilmek için sayfanın üstünde bulunan dosya yükleme alanından doldurulmuş optik formun okuyucu ile oluşturulmuş bir satırlık kütük dosyası seçilir. Seçim yapıldığında ilgili alanda tüm bilgiler ham veri şeklinde, 1 satır halinde görünecektir.
Kişisel Bilgiler alanından bir bilgi türü seçildikten sonra yukarıda oluşan form bilgi alanından seçilen bilgi türüne ait alan seçilerek ilgili bilginin bulunduğu karakter sayıları seçilen alana girilir. Bu şekilde değerlendirmeye alınacak bilgiler seçilir. (Resmi büyütmek için sol üst köşedeki (+) işaretine tıklayın.)
Form hazırlandıktan sonra ilgili sınavı tanımlamak için bu ekran kullanılır. Burada sınavın adı, sınavla ilişkilendirilecek olan form, net bilgisi hesaplamasında kullanılacak olan sayı, bu sınavla aynı zamanda yapılacak ve birlikte okunacak fakat ayrı değerlendirlecek olan sınavlardan biri, sınav tarihi, sınav kütüklerinin sisteme eklenebileceği son tarih (varsa) eklenir. Form seçimi yapıldığında formdaki dersler Sınavdaki Dersler alanına yansır. Sınav puanlarının hesap formülü için Formüller kısmından (10 puan türüne kadar) formül alanı eklenir. Formüller derslerin doğru ve yanlış sayıları üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla formüllerde ilgili dersin doğru sayısı için D1.d, yanlış sayısı için D1.y, dört işlem için +, -, *, / işaretleri ve parantezler () kullanılabilir.
Bu ekranda ilgili sınavdaki kitapçıklara ait cevap anahtarları ve konu-soru eşleşmeleri yapılılır. Cevap anahtarını kolay girebilmek için her kitapçık için doğru cevaplardan oluşan bir form doldurulup okutulur. Her kitapçık bir satır halinde dosyada birleştirilir. Satır sırası kitapçık sırası ile aynı olmalıdır (A-B-C-D-E-F-G....). Cevapları içeren dosya Cevap Anahtarı Kütüğü Seç alanındaki dosya bölümüne girildiğinde aşağıdaki cevap anahtarı alanı otomatik olarak dolar. İstenirse bu alanda elle değişiklik de yapılabilir. Elle yeni kitapçık girmek için Kitapçık alanında Ekle butonuna, son kitapçığı silmek için Sil butonuna, herhangi bir derse yeni soru eklemek için o dersin altında bulunan Ekle butonuna, son soruyu silmek için de Sil butonuna tıklanır.
Cevap anahtarı girildiğinde, sınavda tanımlı her ders için cevap anahtarındaki soru ve kitapçık sayısınca alan aşağıda açılır. Burada sol tarafta her kitapçık için bir sütun vardır. Varsayılan olarak tüm kitapçıkların soruları aynı sıradaymış gibi yerleştirilmiştir. Kitapçıklardaki soruları birbiriyle eşleştirmek için ilgili kitapçıkların (B ve sonrası kitapçıklar için) soru dağılımı tekrar girilir. Kitapçıklardaki soru sayıları eşleştikten sonra, sağ sütunda ilgili soruların konuları seçilir. Bu alanda istenilen konu yoksa elle de yazılabilir. Elle girilen konular sisteme kaydedilmektedir.
Sistemde kayıtlı sınavlar için kullanıcı tarafından okutulup sisteme atılan tüm sınav kütükleri bu sayfada yer alır. Kullanıcılar bu sayfada sadece kendi okuttukları kütükleri görebilmektedir. Kütükler sınav ve okuma tarihi bazında ayrılmıştır. Eğer bir okutmada kütüklerde hata olduğu tespit edilirse, sadece o okumanın verileri silinebilir. Ya da herhangi bir kütük kaydında hata olduğu tespit edilirse bu kaydın düzeltilmesi için ilgili kaydın kütüğünün bulunduğu satırdaki Hatalı Kayıt adlı alandaki klasör simgesine tıklanır. Bu işlem iki sayfa sonra anlatılacaktır.
Sınav kütüğü işlemleri sayfasındaki Yeni Kütük Ekle butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda hangi sınav için işlem yapılmak istendiği seçilir. Okunan kayıtların tamamında hatalı olabileceği düşünülen il, ilçe ve okul kodu bilgileri istenirse ilgili alanlara yazılarak değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, eğer bu bilgiler girilirse, o anda atılan kayıtların tamamında aynı il veya ilçe veya okul kodu bilgisi sonuçlara aktarılacaktır. Bu alanlar boş da bırakılabilir. Boş bırakılan alandaki bilgi okunan kütükteki kayıttan alınacaktır. Kütük Seç alanında kütük dosyası seçildiğinde ilk satırdaki veri alt kısımda başlıklı bir şekilde gösterilir. Burası kontrol amaçlıdır. Kütüğü Kaydet butonuna tıklanana kadar veri kaydı gerçekleşmez. Kütüğü Kaydet butonu tıklandığında ilgili kayıtlar ve sonuçları sisteme kaydedilir.
Kütük Kayıt İşlemi sayfasında herhangi bir kütükte bulunan bir veya daha çok kaydın tek tek düzeltilmesi istenirse ilgili satırdaki klasör simgesi tıklanır. Kayıt düzeltme sayfası resimdeki gibidir. Sistem tarafından hatalı olduğu tespit edilen kayıtlar Hatalı Kayıtlar alanında listelenir. Diğer kayıtlar için Hatasız Kayıtlar butonuna tıklanır. İki sayfanın da kullanımı aynıdır. Herhangibir kaydın düzenlenmesi için sağ tarafındaki ayar butonu, kaydın silinmesi için de X butonuna tıklanır. ayar butonu tıklandığında kayıtta bulunan alanlar başlıklı olarak listelenir. Burada herhangi bir başlığa tıklandığında text alanında ilgili bölüm seçilir. İstenen bilgiler buraya yazılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus seçilen alanın karakter sayısının değiştirilmemesi, gerekirse boşluklarla tamamlanmasıdır. İstenilen kayıtlar güncellendikten sonra seçili hale getirilir. Daha sonra sol üstte bulunan Seçili Kayıtları Oku butonuna tıklanır. Bu butona tıklandığında kayıtlardan sol tarafında kırmızı seçilme işareti bulunan satırlar tekrar okunmak üzere sisteme gönderilir.
Sınav sonuçlarının öğrenci karnesine dönüşmesi, öğrenci sıralarının belirlenmesi, kurum analizlerinin ve sıralamalarının yapılması, gerekirse sınava ait tüm kütüklerin yedeğinin alınması ve düzeltilmesi işlemleri için tasarlanmış, üst düzey kullanıcı sayfasıdır. Bu sayfada öğrenci sıra belirleme ve karne oluşturma işlemlerinin sırayla yapılması önemlidir. Karne oluştur butonuna tıklandığında mevcut sıra bilgisi ne ise öğrenci karneleri bu bilgi üzerinden oluşturulur. O yüzden karne oluşturmadan önce 1-hatalı kayıtlar varsa düzeltilmeli, 2-sıra işlemi çalıştırılmalı ve sonra 3-karne oluşturulmalıdır. Eğer cevap anahtarı veya puan formülü gibi öğrenci sonuçlarını etkileyen bir değişiklik yapıldıysa tüm kütüklerin tekrar okunması, sıra belirlenmesi ve sonra karne oluşturma işlemlerinin tekrar yapılması gerekir.
Sonuçlandırılmış sınavlara ait sonuçlar bu ekranda görüntülenir. Bir sınav seçtikten sonra ilgili sınav için görüntülenecek sonuç türü seçilir. Bu türler ilerleyen sayfalarda tek tek anlatılacaktır.
Bu ekranda öğrenci sınav sonuç karnelerine ulaşılır. Karnelere ulaşmak için öğrencilere ait il, ilçe, okul, sınıf ve şube seilmelidir. Bu sayfada çıkan liste bu işlemi pratik olarak hazırlamak amacıyla hazırlanmıştır.Sağ üst köşede bulunan Kayıtlarda Ara alanına, herhangi bir il, ilçe, okul adı veya sınıf bilgisi yazıldığında sadece bu bilgiyi içeren satırlar gösterilecektir. Daha sonra istenen şubeye ait satır seçilip Karne Getir butonuna tıklandığında seçili şubelerin karneleri listelenecektir.
Bu sayfada seçilen şublerdeki öğrencilere ait karneler 25'er adet listelenir. İstenen karne sayısı fazla ise yukarıdaki sayfa sayısı alanı ileri-geri butonları ile arttırılıp azaltılarak istenen karnelere ulaşılır. Karneler 3 tür alandan oluşmaktadır. İlk alan öğrenci ve sınav bilgilerini barındıran başlık ve kişisel bilgi alanlarıdır. Bu alanın altında, her puan türüne göre ikişer satırdan oluşan puan satırları yer alır. Bu alanda öğrencinin ilgili puan türünde aldığı puan, sınavın yapıldığı bölgelere göre; Türkiye çapındaki sırası ve sınava Türkiye genelinde katılan katılımcı sayısı, aynı şekilde il, ilçe, okul, sınıf ve şube genelinde sıralama ve sınava katılan sayıları yer alır. Her puan türünde yer alan grafikler de öğrencinin Türkiye, il, ilçe, okul, sınıf ve şubedeki yüzdelik dilimini ifade eder.
Yüzdelik diliminin küçük olması başarının yüksekliğini, büyük olması da başarıdaki düşüşü ifade eder. Üçüncü alan türü de derslerdeki başarıları belirten alan türüdür. Bu alanlar dersdeki doğru sayısının soru sayısına oranlanması ile elde edilen başarı yüzdesi grafiği ile başlar. Üst kısımda öğrencinin kitapçığına göre cevap anahtarı ve öğrencinin verdiği cevaplar listelenir. Öğrencinin verdiği cevaplardan doğru olanlar yeşil, yanlışlar kırmızı ve cevap verilmeyenler de gri olarak renklendirilmiştir. Orta kısımda konu bazında sorulan soru sayısı ve öğrencinin bu konudaki başarı yüzdesi grafiği yer alır. Bu alanın altında ise öğrencinin sisteme kayıtlı olan girdiği sınavlarda aynı dersi içerenlerdeki öğrenci başarı yüzdesi (doğru sayısı üzerinden) yer almaktadır.
Karne alanının sol üstündeki Siyah-Beyaz butonuna tıklanırsa karne siyah beyaz hale dönecektir.
Sol üstteki menülerde bulunan Performans Kapat ve Analiz Kapat butonlarına tıklanırsa geçmiş sınav başarılarını içeren performans ve konu bazındaki başarıyı gösteren analiz bölümleri kapanır.
Karne sayfasındaki Yazdır butonuna tıklandığında sayfa yazıcıya gönderilir. Karneler eğer, bir sayfaya birden fazla sığıyorsa, her sayfaya sığdığı kadar karne yazıcıya gider. Eğer karneler bir sayfadan fazla alan tutuyorsa, bir önceki karne ile sonraki karne aynı sayfaya gelmeyecek şekilde sayfalara ayrılır. Bu durumda her sayfada sınav adı ve öğrenci bilgileri sayfa başında yer alır.
Karne sayfasında bulunan Toplu Liste butonuna tıklanırsa seçili şube veya şubelerdeki tüm öğrencilere ait sonuçlar tek bir liste halinde sıralanır. Bu sayfadaki listeyi excel dosyası olarak da indirebilirsiniz.
Sonuçlar bölümündeki 2. tür sonuç alanı öğrenci performans karşılaştırma bölümüdür. Burada öğrencinin seçilen sınavlardaki puanlarının (birden fazla puan türü olabilir) karşılaştırması yer alır. Karşılaştırma yapmak için önce hangi sınavlar isteniyorsa onlar seçilir.
Sınavlar seçildikten sonra öğrenci karnesi aldığımız ekrandakine benzer bir listeyle istenilen şube seçilir ve ekrana ilgili şubedeki öğrencilerin tek tek, seçili sınavlardaki puan başarılarının karşılaştırmasını gösteren grafikli liste gelir. Burada puan türü bazında her sınavdaki başarı gruplar halinde grafikle gösterilir. 10 puan türünde 10 sınav karşılaştırılması desteklenmektedir.
Sınavların öğrenci bazında değil de, Türkiye, il, ilçe, okul, sınıf veya şube genelinde grup olarak analizi Grup Sınav Analizleri bölümünde yer almaktadır. Burada Türkiye geneli sınav analizi için Genel Sınav Analizi linkine tıklanır. Diğer gruplar için istenilen grup türü başlığına tıklandıktan sonra o türde sıralanan gruplardan istenilenler seçilerek üst paneldeki Seçili Analizi Getir butonuna tıklanır. Bu ekranda açık olan grup türü içinde arama yapmak için üst panelin sağındaki Kayıtlarda Ara alanı kullanılabilir.
Bu ekranın genel özellikleri ve kullanımı öğrenci karneleri ile aynıdır.
Seçilen sınavdaki grupların başarılarını birbiri ile karşılaştırmak için bu ekran kullanılır. Karşılaştırmalar tüm iller, aynı ilde bulunan tüm ilçeler, aynı ilçede bulunan tüm okullar, aynı okulda bulunan tüm sınıf ve şubeler arasında yapılabilmektedir. Bu nedenle grup seçim ekranında herhangi bir grup türünde bir alan seçilebilir. İlk seçenek olan Sınava Giren İl Karşılaştırmaları seçeneğine tıklanırsa tüm illerin başarı karşılaştırmaları, diğer grup türleri seçilirse o grup türünde işaretlenen grubun alt gruplarına ait karşılaştırma tabloları, Seçilen İçin Karşılaştırma Tabloları butonuna tıklandığında, ekrana gelir.
Kullanıcı Ekleme/Silme İşlemleri sayfasında mevcut kullanıcı, kendisine bağlı ve kendisinde bulunan yetkilerden istediği ile yetkilendirebileceği bir kullanıcı oluşturabilmekrtedir. Gerekli alanlar doldurulup Gönder butonuna tıklandığında yeni oluşan kullanıcının kullanıcı adı ve şifresi ekrana gelecektir.
Kullanıcılar kendilerine ait e-posta, cep telefonu ve adres bilgilerini bu ekranda güncelleyebilmektedir.
Ayrıca teknik destek, sürekli gelişim görüşü, isteğe bağlı güncelleme ve tasarım hizmetiyle güvenilir ekibimiz her zaman bir telefon kadar uzağınızda...

Sınav kağıtları arasında kalmayın, gelin biz değerlendirelim...
+