Kişiye Özgü Optik Form Tasarımı

Kişiye Özgü Optik Form Tasarımı
  • Aday bilgileriniz sınavda kullanılacak olan cevap kağıdı üzerine optik okuyucu tarafından okunacak biçimde kodlanır.
  • Sınav yapılacak salonlara ait Aday salon Listeleri oluşturulur.
  • Bina Girişine Adayların hangi salonda sınava gireceklerini gösteren Soyadı Sırasında yada İsim sırasında listeleriniz hazırlanır.