Hakkımızda

Hakkımızda

Eğitim-öğretim, belirli hedefleri olan ve etkileşim içinde bulunan unsurların oluşturduğu dinamik bir süreçtir. Bu süreçte yapılan faaliyetlerin, planlanan hedeflere ne kadar götürdüğünü belirleme ve yorumlama aşamalarında ölçme-değerlendirme ve rehberlik hizmetleri devreye girer. Ölçme-değerlendirme ve rehberlik hizmetleriyle;

  • Öğrenciye ve sınıfa uygun eğitim yöntemlerinin belirlenmesi, 
  • Öğrencilerin tanınması ve onlardan geribildirim alınması, 
  • Başarının ölçülme si ve artırılması

gibi pek çok konuda yarar sağlanır. Bunu yapabilmek için esas olan doğru ürün ve yöntemlerle ölçme-değerlendirme yapmak ve elde edilen sonuçları işlevsel bir rehberlik hizmetine dönüştürmektir.

Eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında, her seviyesinde ve her anında ölçme-değerlendirmeye ve rehberliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu amaçla Optik okuyucu  cihazlar ve optik formlar  kullanılarak yapılacak ölçme-değerlendirme ve rehberlik işlemleri mevcut ihtiyacı karşılayacak ve beklenen verimi sağlayacaktır. 

Şuan piyasada optik okuyucu cihazlarla sınav değerlendirmesi yapan pek çok firma ve yazılım mevcuttur. Bu firma ve yazılımların bir takım eksiklikleri vardır. Örneğin kimi firmalar zamanında cevap vermemekte, kimi yazılımlar ise istenen analizleri yapamamaktadır. Ancak burada unutulmaması gereklidir ki; optik okuyucu cihazlardan elde edilen verilerin hızlı kolay ve anlaşılır şekilde sisteme yüklenmesi, detaylı olarak değerlendirilmesi, istenen analiz sonuçlarının elde edilmesi ve tüm bu süreçte sizlere rehberlik edecek destek ekibinin sürece rehberlik etmesi ile sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.

İşte tüm bu süreçte TAMSONUÇ ailesi olarak yanınızdayız.

Kuruma özel değerlendirme paketleri,

Kuruma özel sınav evrak basımı, hizmetlerden sadece birkaçıdır.